W u l l s c h l e g e r    M ö l l e r

A r c h i t e k t e n   E T H   S I A   B S A

U m b a u     u n d     E r w e i t e r u n g     A l t e r s z e n t r u m     B r u g g l i     N e t s t a l
P r o j e k t w e t t b e w e r b ,     5 .   P r e i s
Landschaftsarchitekten: Hager Partner